ติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบลลำพญา

ที่อยู่ : 202 หมู่ 3 ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130

โทร : 0-3496-7025    โทรสาร : 0-3427-6880
E-mail : lamphaya@hotmail.com
facebook