คำขวัญประจำตราเทศบาลตำบลลำพญา

คำขวัญประจำตราเทศบาลตำบลลำพญา
หลวงพ่อมงคลมาลานิมิต       ติดริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน

ท้องถิ่นเกษตรกรรม             เลิศล้ำประวัติศาสตร์

ตลาดน้ำวัดลำพญา             งามสง่าสะพานแขวน