เทศบัญญัติ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศใช้เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ_ศ_ 2563

รายละเอียดงบประมาณ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสาร1

เอกสาร2

เอกสาร3