ประกาศเทศบาลตำบลลำพญา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 9 (ตามแบบแปลนที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐมกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
14

ประกาศเทศบาลตำบลลำพญา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 9 (ตามแบบแปลนที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐมกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

5 × two =