ประกาศเทศบาลตำบลลำพญา เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสร้าง พ.ศ.2562

0
84

ประกาศเทศบาลตำบลลำพญา เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562