หนังสือรับ

0
29

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ) ภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

2 × 4 =