ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดผักตบชวา และวัชพืชคลองสายต่าง ๆ จำนวน 2 คลอง ดังนี้ คลองทองหลางและคลองแวก

0
77

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดผักตบชวา และวัชพืชคลองสายต่าง ๆ จำนวน 2 คลอง ดังนี้ คลองทองหลาง และ คลองแวก