กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณ บ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลลำพญา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

0
270