เคาะประตูบ้านแจกแอลกอฮอล์เจลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

0
265