เทศบาลตำบลลำพญา ออกพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) เพื่อชาวตำบลลำพญา ให้ปลอดภัยจาก (COVID -19)

0
131