ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ป้ายพลาสวูดพร้อมติดตั้ง และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) และหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง

0
13

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ป้ายพลาสวูดพร้อมติดตั้ง และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

1 × 3 =