โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข

0
149
เทศบาลตำบลลำพญา จัดทำโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในชุมชนตำบลลำพญาทำให้วัดลำพญา มีภูมิทัศน์ที่สะอาดร่มรื่นและมีพื้นที่เหมาะสมในการทำกิจกรรมเชิงพุทธ ทำให้ชาวลำพญามีวัดเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกัน ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 ณ บริเวณวัดลำพญา ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม