ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบเสร็จรับเงินแบบต่อเนื่องเพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย จำนวน 4,000 แผ่น ๆ ละ 1.80 บาท เป็นเงิน 7,200 บาท

0
14

ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบเสร็จรับเงินแบบต่อเนื่องเพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย จำนวน 4,000 แผ่น ๆ ละ1.80 บาท เป็นเงิน 7,200 บาท

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

five × three =