ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.06)

0
59

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
(แบบ บก.06)

ร่างขอบเขตงาน  (TERMS OF REFERENCE : TOR)จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รถบรรทุก  (ดีเซล)  ขนาด  ๑  ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า๒,๔๐๐  ซีซี  หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คันเทศบาลตำบลลำพญา  อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐขอบเขตงานรถคลัง

 

 

แบ่งปัน
บทความก่อนหน้านี้หนังสือรับ
บทความถัดไปหนังสือรับ

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

16 − 15 =