ประกาศเทศบาลตำบลลำพญา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาลซอย 16 หมู่ที่ 9

0
102

ประกาศเทศบาลตำบลลำพญา

ดาวน์โหลด : เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาลซอย 16 หมู่ที่ 9 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาลซอย 16 หมู่ที่ 9 หนา 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 550 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,200 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจรและป้ายประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)