ประกาศจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างโดมกีฬา หมู่ที่ 4 ตำบลลำพญา

0
88

ประกาศจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างโดมกีฬา หมู่ที่ 4 ตำบลลำพญา

ประกาศเทศบาลตำบลลำพญา
เรื่อง  ประกาศจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างโดมกีฬา หมู่ที่ 4 ตำบลลำพญา  โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป