พิธีถวายราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

0
157

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา 17.30 น
นายสุพจน์ ธรรมเจริญ ประธานสภาเทศบาลลำพญา พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และ พนักงานจ้าง ร่วม พิธีถวายราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดย นายยุทธนาโพธิวิหค นายอำเภอบางเลนเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอบางเลน

IMG_5615 IMG_5616 IMG_5620 IMG_5624 IMG_5629 IMG_5633(1)