ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

0
34

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เทศบาลตำบลลำพญา ขอประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีได้แก่ เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
และ ผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลลำพญาที่จะเริ่มจัดเก็บตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลลำพญา
7577

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

8 + one =