เทศบาลตำบลลำพญา ขอเชิญชวนและขอความร่วมมือไปยังประชาชน ร่วมกันรณรงค์เลิกใช้กล่องโฟมและพลาสติก

0
11

เทศบาลตำบลลำพญา ขอเชิญชวนและขอความร่วมมือไปยังประชาชน ร่วมกันรณรงค์เลิกใช้กล่องโฟมและพลาสติก

*ข่าวประชาสัมพันธ์*

เทศบาลตำบลลำพญา ขอเชิญชวนและขอความร่วมมือไปยังประชาชน ร่วมกันรณรงค์เลิกใช้กล่องโฟมและพลาสติก โดยหันมาใช้ถุงผ้า และปิ่นโต วัสดุอื่น หรือภาชนะที่ทำจากธรรมชาติ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพและปริมาณขยะมูลฝอย พร้อมทั้งเชิญชวนให้ประชาชนร่วมดำเนินการลดปริมาณขยะมูลฝอย ตามหลักการ 3ช : ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ หรือ 3 Rs : Reduce Reuse and Recycle ได้แก่ การใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก การใช้ภาชนะ หรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้ซ้ำในชีวิตประจำวัน เช่น กระบอกน้ำ ตะกร้า ถุงผ้า และ ปิ่นโต เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปริมาณขยะต้นทางและเพื่อเป็นการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน

74

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

2 × one =