ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2561

0
7

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2561

4

เทศบาลตำบลลำพญา   ขอเชิญท่านผู้ที่อยู่ในข่ายที่ต้องชำระภาษี ประจำปี 2561 ยื่นแบบประเมินเพื่อชำระภาษี
1.  ภาษีบำรุงท้องที่ ชำระภาษีตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30  เมษายน 2561
2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบและชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 28  กุมภาพันธ์ 2561
3. ภาษีป้าย  ยื่นแบบและชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 ถึง  วันที่ 30 มีนาคม 2561
ได้ที่  กองคลัง  งานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลลำพญา  ในวันและเวลาราชการ
เบอร์โทร 034-967025

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม :   

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

7 + 17 =