ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือให้ประชาชนตำบลลำพญาช่วยกันคัดแยกขยะ

0
40

ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือให้ประชาชนตำบลลำพญาช่วยกันคัดแยกขยะ

        ข่าวประชาสัมพันธ์  เทศบาลตำบลลำพญา  อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  ขอความร่วมมือให้ประชาชนตำบลลำพญาช่วยกันคัดแยกขยะเพื่อเพิ่มรายได้และลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ในแต่ละวันให้เหลือน้อยที่สุดก่อนการนำไปทิ้ง  ปัจจุบันในเขตเทศบาลตำบลลำพญา มีปริมาณขยะจำนวนมากที่ออกจากบ้านเรือน สำนักงาน และสถานที่ต่างๆ ในชุมชนซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

ในอนาคตเนื่องจากไม่มีพื้นที่รองรับเป็นแหล่งทิ้งและกำจัดขยะ
ดังนั้น  เทศบาลตำบลลำพญา จึงได้เร่งรณรงค์ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนชาวตำบลลำพญา ได้เล็งเห็นความสำคัญของการตัดแยกขยะในครัวเรือน และสามารถนำกลับไปรีไซเคิลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า เป็นการเพิ่มรายได้ และลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวันให้เหลือน้อยที่สุด
จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

7 − seven =