เตรียมพบกับ…กิจกรรมดีดี พัฒนาเทศบาลตำบลลำพญาให้เป็นเมืองน่าอยู่ กับโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางของเทศบาลตำบลลำพญา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

0
65

เตรียมพบกับ…กิจกรรมดีดี พัฒนาเทศบาลตำบลลำพญาให้เป็นเมืองน่าอยู่ กับโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางของเทศบาลตำบลลำพญา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

    ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรมการคัดแยกขยะในครัวเรือน ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางของเทศบาลตำบลลำพญา เพื่อให้เทศบาลตำบลลำพญาเป็นเมืองที่น่าอยู่ต่อไปในอนาคต เตรียมพบกับกิจกรรมดีดีเช่นนี้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลลำพญา(ชั่วคราว) ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม นำโดย นายสมพงษ์ ธรรมเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลลำพญา