ประกาศเทศบาลตำบลลำพญา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเรือกำจัดผักตบชวาพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ลำ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
137

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเรือจำกัดผักตบชวาพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ลำ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง