ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตบริเวณ หมู่ที่ 8 ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ระยะทางยาวประมาณ 266 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยฝ่า 665 ตาราเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
78

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตบริเวณ หมู่ที่ 8 ผิวจราจรกว้าง 2.50 ระยะทางยาวประมาณ 266 เมตร หรือพิ้นที่ไม่น้อยฝ่า 665 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง