ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. บริเวณซอยเทศบาล 12 หมู่ที่ 6 บริเวณบ้านครูอาคมฯ ระยะทางโดยประมาณ 55 เมตร (รูปแบบตามที่เทศบาลตำบลลำพญากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
20

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. บริเวณซอยเทศบาล 12 หมู่ที่ 6 บริเวณบ้านครูอาคมฯ ระยะทางโดยประมาณ 55 เมตร (รูปแบบตามที่เทศบาลตำบลลำพญากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง