ไวรัสโควิด-19

0
22

มือของคุณ…อาจเป็นตัวการแพร่เชื้อโควิด-19
ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิกได้ที่…มือของคุณอาจเป็นตัวการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 อย่าใช้แค่มือปิดปากเวลาไอจาม