ประกาศเทศบาลตำบลลำพญา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม (พาสเจอร์ไรส์) ชนิดถุง และยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง รสจืด ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
6

ประกาศเทศบาลตำบลลำพญา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม (พาสเจอร์ไรส์) ชนิดถุง และ ยู.เอช.ที.ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง