ประกาศเทศบาลตำบลลำพญา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง หมายเลขทะเบียน 30-0544 นครปฐม ไปเฝ้าฯ รอรับ-ส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเจาะจง

0
7

ประกาศเทศบาลตำบลลำพญา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง หมายเลขทะเบียน 30-0544 นครปฐม ไปเข้าเฝ้าฯ รอรับ-ส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ บริเวณศูยน์ราชการจัดหวัดนครปฐม ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง