ประกาศเทศบาลตำบลลำพญา เรื่อง เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง

0
8

ประกาศเทศบาลตำบลลำพญา เรื่อง เปิดเผยข้อมุลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และคำนวณราคากลาง

แบ่งปัน
บทความก่อนหน้านี้หนังสือรับ
บทความถัดไปหนังสือรับ