ประกาศเทศบาลตำบลลำพญา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟส่องสว่างถนนบางปลา-บางระกำ เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรม จำนวน 4 ต้น (รูปแบบตามที่เทศบาลตำบลลำพญากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
13

ประกาศเทศบาลตำบลลำพญา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟส่องสว่างถนนสายบางปลา-บางระกำเพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรม จำนวน 4 ต้น (รูปแบบตามที่เทศบาลตำบลลำพญากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง