ประกาศเทศบาลตำบลลำพญา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้ ขนาด 1×8 นิ้ว จำนวน 903 เมตร และไม้ขนาด 1 1/2 x 3 นิ้ว จำนวน 437.50 เมตร

0
17

ประเทศบาลตำบลลำพญา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้ ขนาด 1×8 นิ้ว จำนวน 903 เมตร และไม้ ขนาด 1 1/2 x 3 นิ้ว จำนวน 437.50 เมตร (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง