ประกาศเทศบาลตำบลลำพญา เรื่องยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานแขวนข้ามแม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 9 (ตามแบบแปลนที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐมกำหนดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
6

ประกาศเทศบาลตำบลลำพญา เรื่องยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานแขวนข้ามแม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 9 (ตามแบบแปลนที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐมกำหนดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แบ่งปัน
บทความก่อนหน้านี้หนังสือรับ
บทความถัดไปหนังสือรับ

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

one × 4 =