ประกาศเทศบาลตำบลลำพญา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกให้ดูแลเด็กเล็กและจัดการเรียนการสอนเสริมประการณ์ให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลำพญา ตั้งแต่วันที 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ระยะเวลา 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
7

ประกาศเทศบาลตำบลลำพญา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกให้ดูแลเด็กเล็กและจัดการเรียนการสอนประการณ์ให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลำพญา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ระยะเวลา 6 เดือน โดยวิธีีเฉพาะเจาะจง 

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

five × one =