ข่าวสารอัพเดท

ขอความร่วมมือหักเงินได้รายเดือนของสมาชิกส่งให้สหกรณ์

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 4

ปัญหาการเบิกจ่ายในการดำเนินการที่เกี่ยวกับกักกันผู้เดินทางที่มาจากต่างประเทศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดผักตบชวา และวัชพืชคลองสายต่าง ๆ จำนวน 2 คลอง ดังนี้ คลองทองหลาง และ คลองแวก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าไปรายงานการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย โดยการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80 ของกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รายละเอียดพร้อมนี้ แบบการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าไปรายงานการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย โดยการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80 ของกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รายละเอียดพร้อมนี้ แบบการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80

ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าไปรายงานการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย โดยการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80 ของกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รายละเอียดพร้อมนี้ แบบการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80
ไม่พบเรื่อง
กรกฎาคม 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031